Deprecated: Function ereg() is deprecated in /www/doc/www.evolutio.cz/www/class/output.class.php on line 41

Deprecated: Function ereg() is deprecated in /www/doc/www.evolutio.cz/www/class/output.class.php on line 48

Deprecated: Function ereg() is deprecated in /www/doc/www.evolutio.cz/www/class/output.class.php on line 55

Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /www/doc/www.evolutio.cz/www/class/output.class.php on line 210

Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /www/doc/www.evolutio.cz/www/class/output.class.php on line 210

Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /www/doc/www.evolutio.cz/www/class/output.class.php on line 210
Evolutio - Co je koučink

Co je koučink

Koučink je pozoruhodná a výjimečná metoda, kterou v současné době vyhledává stále více lidí. Napomáhá jim rozvíjet se, dosahovat svých cílů, posouvat hranice svých možností a nacházet rovnováhu ve všech oblastech života.
 
Jeden ze zakladatelů koučinku, Timothy Gallwey o koučování říká, že uvolňuje potenciál člověka a umožňuje mu maximalizovat jeho výkon tím, že odstraní vnitřní bariéry. John Whitmore (žák T. Gallwaye) k této bariéře dodává, že je univerzální, jen jí říkáme každý jinak - strach, obavy, malé sebevědomí, nízká sebedůvěra. V okamžiku kdy kouč odstraní vnitřní překážky, sníží se vliv překážek vnějších natolik, že se stanou zvládnutelnými.  
 
Co však znamená uvolnit potenciál?
Jestliže se bude, například manažer, ucházet o nové místo ve firmě, zaměstnavatel ho přijme na základě prokázaných vědomostí a dovedností, které manažer má. Po pár měsících si však zaměstnavatel uvědomí, že manažer nepřináší firmě takové výsledky, jaké bylo možno očekávat právě na základě manažerových dovedností. Buď se tedy s manažerem rozloučí, nebo bude přemýšlet, jak mu pomoci. Pravděpodobně poskytne manažerovi dobré rady a nabídne mu mentora, nebo ho pošle na jakékoli školení, které by mu mělo pomoci. Tím však "pouze" zvyšuje jeho úroveň vědomostí. Jaké pak přichází překvapení, pokud se ani po těchto podpůrných prostředcích výkon manažera nelepší.
 
Koučink je něco jiného, než zvyšování vědomostí a dovedností. Kouč věří, že znalostní úroveň manažera je dostačující, jen mu něco brání, aby se naplno projevil. To "něco" jsou právě vnitřní bariéry, o kterých mluví oba pánové. Whitmore je přesvědčen, že prvním krokem k uvolnění potenciálu je dosažení vnímání reality u člověka. Pokud náš manažer od dětství poslouchal své rodiče, učitele, starší kamarády a v dospělosti nadřízené, a ti všichni mu říkali, co má nebo by měl dělat, jeho vnímání reality je takové, že málokdy udělá něco bez blízké autority a zažitých pravidel. Cílem koučinku je, v tomto případě, prostřednictvím otázek otevřít a ukázat opravdovou realitu, tedy ukázat manažerovi jaký je, co umí, jaké má možnosti a jaké existují v jeho okolí prostředky, nástroje, lidé, kteří mu mohou pomoci dosahovat cílů.
 
Druhým krokem Johna Whitmora je předání odpovědnosti.
Po uvedení do "reality" můžeme již  kontrolovat to, co vnímáme a můžeme za realitu převzít odpovědnost . Naopak, co nevnímáme, kontroluje nás. Kouč v tuto chvíli dává klientovi maximální možnost volby v tom, co se svým potenciálem a s dostupnými zdroji udělá. Vlastní volba toho, co uděláme, bez viditelné manipulace, nám přináší motivaci a přijímáme odpovědnost sami za sebe a za své cíle. Koučink není o cizích radách, za které nebere zaměstnanec odpovědnost. Z možnosti volby a svých návrhů pro dosažení cílů vyplývá motivace a zvyšující se sebevědomí klienta, které je podporované koučem.
 
Koučink je tedy o vnímání reality, vlastní odpovědnosti za svůj cíl, zvyšování sebevědomí a uvolňování potenciálu člověka po odstranění vnitřních bariér.
 

Co koučink není

 
Nejčastěji spojovaným termínem s koučinkem je poradenství. Lidé mají často představu, že během koučovacího sezení řeknou, co je trápí nebo co by chtěli a kouč jim poradí. To je také častá odpověď od lidí, se kterými se o tom, co je koučink, bavíme: "A v čem byste mi chtěli radit?". Upřímně řečeno v ničem. Koučink není poradenství a my nejsme poradci. Pokud by kouč radil, a třeba i dobře, nedocílil by u klienta takovou míru odpovědnosti, která by ho dovedla k úspěšnému cíli s následnou schopností sebekoučování. Nejlepší nápady pocházejí z našich vlastních hlav.
 
Koučink není ani trenérství, ani mentoring. Tyto metody nepodporují samostatné myšlení člověka tak efektivně, jako právě koučink.
 
Koučink je také spojován s psychoterapií. Zde je zásadní rozdíl v přístupu k minulosti klienta, do které psychoterapeut nahlíží. Koučink se minulostí klienta nikdy nezabývá (výjimkou jsou pozitivní vzpomínky a zkušenosti klienta), pracuje s přítomností a vždy směřuje do budoucnosti.
@ 2009 | Evolutio profesionální koučink